Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NORMAL Bydgoszcz sp. z o.o., 85-027 Bydgoszcz, Jagiellońska 70a
  • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia